Házhozszállítás

Kandalló és kályha tudástár

A kandallóbetét használata

Trimmel Róbert
Trimmel Róbert
2021.04.20 16:49

Tűzgyújtáshoz nyissa ki a kandallóbetét ajtaját, helyezze be az alágyújtóst a rostélyra (száraz papírt
ajánlunk), erre helyezze az apróra vágott majd a hasábokra vágott fát. Nem ajánljuk szintetikus alágyújtós használatát, mert a benne található vegyszerek különleges, kellemetlen szagot bocsájthatnak ki.
Ezután a kandallóbetét füsthangjában található pillangószelep szabályzó karját állítsa teljesen nyitott
állásba, a hamutér elülső falán található égési levegő szabályzót állítsa nyitott állásba, gyújtsa meg a
gyújtóst és csukja be a kandallóbetét ajtaját.


FIGYELEM:

Tilos gyújtósként más anyagot használni, mint ami a kezelési útmutatóban szerepel.
Ne használjon gyúlékony vegyi anyagokat, mint pl. olaj, benzin, hígító és mások.

 

Begyújtást követően töltse meg újra fával a kandallóbetétet, helyezze el úgy a fadarabokat, hogy
ésszerű módon töltsék ki az égésteret egy előre látható égési időre, amelyet a felhasználó egyéni
tapasztalatok alapján választhat meg. Amíg ég a tűz, tartsa zárva a kandallóbetét ajtaját. Az égés
hosszú távú maximális hőmérsékleten tartása a készülék öntöttvas eleminek túlmelegedését és
meghibásodását okozhatja. Éppen ezért szabályozza a tüzelőanyag égésének intenzitását a kandallóbetétben a kandalló füstharangjában található pillangószelep valamint a hamutérben található égési
levegő szabályzó segítségével. Rendszeresen ellenőrizze a hamufiók telítettségét, mert ha túl sok
hamu van benne, akadályozza a rács hűtését és fékezi a levegő beáramlását az égéstérbe. A hamufiók
kiürítéséhez zárja be füstharang pillangószelepét, óvatosan nyissa ki a kandallóbetét ajtaját, húzza ki
a hamufiókot a kandallóbetét belsejéből és ürítse ki belőle a hamut, miközben betartja a tűzvédelmi
előírásokat.

FIGYELEM:

A kandallóbetét működésével és használatával kapcsolatos minden tevékenység végzése
közben emlékezzen arra, hogy az egyes elemek erősen felmelegszenek, ezért védőkesztyű használata
ajánlott. A kandallóbetét használata közben be kell tartani minden olyan szabályt, amely az alapvető
biztonságot szolgálja:
• Olvassa el a kandallóbetét kezelési útmutatóját és szigorúan tartsa be annak rendelkezéseit;
• A kandallóbetét beépítését és beüzemelését csak erre kijelölt szakképzett személy végezheti;
• Tilos a kandallóbetét üvegfelülete közelében hőre érzékeny anyagokat hagyni, tilos a kandallóbetét
belsejében lévő tüzet vízzel oltani, tilos a kandallóbetétet repedt üveggel használni, gyúlékony
anyagokat a kandallóbetét környezetében tárolni;
• Nem tartózkodhatnak gyerekeket a kandallóbetét közvetlen közelében;
• Tartsa be azt a szabályt, hogy a kandalló ajtaját mindig lassan, a füstharang pillangószelepének
egyidejű elfordításával nyitja ki;
• Minden javítást arra szakképesítéssel rendelkező szakemberrel kell végeztetni, a javításhoz a
betét gyártójának cserealkatrészeit kell felhasználni. Tilos a konstrukció, a telepítési és használati
szabályok bárminemű megváltoztatása a gyártó írásbeli engedélye nélkül.
A kandallóbetét biztonságos használatára való tekintettel működése közben ajánlatos levenni
a kilincset az ajtóról.