Üdvözolük a kandalló és kályha.hu oldalán!

Keressen minket:  Facebook  -  e-mail  -  SMS / WhatsApp / Tel: +3630-1717-170

A kandallóbetét szerelése és telepítése

 

 

2024.02.15 16:33 Trimmel Róbert
Trimmel Róbert

A kandallóbetét szerelése és telepítése


A kandallóbetét beépítését kizárólag olyan személy végezheti, aki megfelelő hatáskörrel rendelkezik
az ilyen típusú szerelőmunkák elvégzésére. Ez a feltétele a kandallóbetét biztonságos használatának.
A beépítő személy a garancialevélen aláírásával és bélyegzőjével igazolja, hogy a szerelés megfelelő
módon lett elvégezve. Ha nem tesz eleget ennek a követelménynek, a vásárló elveszti a jogát a
kandallóbetét gyártójával szembeni garanciális követeléseinek érvényesítéséhez.
A telepítés előkészítése:

A kandallóbetétet beépítésre és telepítésre készen szállítjuk. Kicsomagolás után jelen kezelési útmutatóban leírtak szerint ellenőrizze, hogy megvan-e a berendezés minden
tartozéka. Ezen kívül ellenőrizze az alábbiak működését:
• a kéményhuzat szabályzó szerkezetet (pillangószelep a kandallóbetét füstharangjában);
• az égéstérbe vezető levegő áramlását szabályzó szerkezetet (hamufiók);
• az égéstér ajtaján lévő zárszerkezet megfelelő működését (pántok, kilincs);
• az égéstermék csatornák és füstcsatornák falának legalább 60 percig tűzállónak kell lenniük;
• a kandallóbetét beépítését akkor lehet megkezdeni, ha a kémény megfelelt a kéményseprői vizsgálat követelményeinek.

A kandallóbetét telepítése:

A kandallóbetét telepítését a mindenkor hatályos építési és tűzrendészeti szabályok valamint az általános rendelkezések figyelembevételével kell végezni, különös
tekintettel az alábbiakra:


• a kandallóbetét helyének kiválasztása előtt meg kell vizsgálnia az elhelyezéssel kapcsolatos minden
építészeti és tűzrendészeti kérdést;


• ellenőrizni kell, hogy azon a helyen, ahová a kandallóbetét kerül, az alap elbírja-e a kandallóbetét és
a burkolat együttes súlyát;


• a kandallóbetétet egy nem éghető, minimum 300 mm vastagságú aljzatra kell beépíteni, a kandallóajtó előtt a padlót pedig egy minimum 300 mm széles nem éghető anyagból készült sávval kell
védeni;


• A füstcsőnek eleget kell tennie az alábbi alapvető követelményeknek:
- gyengén hővezető anyagból kell készülnie;
- a 200 mm átmérőjű füstcsőcsonkú füsthanggal rendelkező kandallóbetétnél a füstcső keresztmetszetének minimum 4 dm2 kell lennie;
- 5 méter magasságig a füstcsatorna maximum két 45° töréssel rendelkezhet valamint 20° az 5 méteres magasság felett;


• A kéményhuzat megkívánt értéke:
- minimális huzatigény - 6 ± 1Pa;
- közepes, ajánlott huzat - 12 ± 2Pa;
- maximális huzat - 15 ± 2Pa;


• A beépítési konstrukcióhoz és a kandallóbetét házához nem gyúlékony és szigetelő anyagokat kell
használni, mint pl.: alumínium fóliás ásványgyapot, kerámia rost, üvegszállal erősített tűzálló lemez,
alumínium borítás;


• Tartsa be a kandallóbetét telepítésére kiválasztott helyiségben a levegő megfelelő keringésére és
egyensúlyára vonatkozó szabályokat:
- a szigetelésnek a kandallóbetét falától mért távolsága 8 -12 cm legyen,
- azokban a helyiségekben, amelyekben szellőző berendezéseket alkalmaznak vagy nagyon jól szigetelő nyílászárókkal rendelkeznek, egyéni levegővezetéket kell kiépíteni a kandallóbetét tűzteréhez, a
kandallóbetét gyártója külső levegő bevezetését javasolja,
- amennyiben a kandallóról a meleg levegőt több helyiségbe kívánják elvezetni, a légcsatorna rendszert úgy kell kialakítani, hogy biztosítva legyen a lehűlt levegő szabad visszaáramlása abba a helyiségbe, ahol a kandallóbetét be van építve. Ha nem tartják be ezt az elvet, a kandallóbetét munkaciklusában zavar lép föl, ami megakadályozhatja a meleg levegő elvezetését.


A helyiség űrtartalma, amelyikben a kandallóbetét telepítésre kerül, nem lehet kisebb, mint 30 m3 és
biztosítania kell a megfelelő mennyiségű levegő beáramlását az égéstérbe.
Elfogadott, hogy zárt égésterű kandallóban 1 kg fa elégetéséhez körülbelül 8 m3 levegőre van szükség.
Ezért rendkívül fontos az égéshez szükséges friss levegő bevezetése, a legjobb, ha a friss levegőt kívülről vezetik be. Ez a megoldás lehetővé teszi hideg levegő bejuttatását az égési folyamatba. Ezen túlmenően, a levegőrendszert fel kell szerelni egy levegőretesszel, hogy a helyiség ne hűljön ki, amikor a kandalló nincs használatban. Kétféle módon lehet a meleg levegőt elvezetni más helyiségekbe:

- meleg levegő gravitációs rendszerrel történő elvezetése
- meleg levegő kényszerített rendszerrel történő elvezetése