Házhozszállítás

Kandalló és kályha tudástár

Garanciális feltételek Kratki készülékek esetén

Trimmel Róbert
Trimmel Róbert
2021.04.20 16:54

A kandallóbetét használatának, a kéményhez való csatlakozásának és a működési körülményeknek
meg kell egyezniük jelen kezelési útmutatóban leírtakkal. Tilos a kandallóbetét szerkezetét átalakítani
vagy bárminemű változtatást végezni rajta.


A gyártó a megvásárlásától számított 5 éven keresztül garantálja a kandallóbetét helyes működését.
A kandallóbetétet megvásárló személy köteles elolvasni a berendezés kezelési útmutatóját és garanciális feltételeit, amiről a készülék megvásárlásakor sajátkezű aláírásával nyilatkozatot tesz a készülék
garancialevelén.


Reklamáció bejelentésekor a kandallóbetét használója köteles benyújtani a reklamációs jegyzőkönyvet, a kitöltött garancialevelet és a vásárlást igazoló számlát. A felsorolt dokumentumok beadása szükséges ahhoz, hogy a reklamációt megfelelőképpen ki lehessen vizsgálni.

A reklamáció elbírálására az írásbeli benyújtásától számított 14 napon belül kerül sor. A kandallóbetéten végzett
minden átalakítás, módosítás és konstrukciós változtatás a gyártó garanciájának azonnali elvesztését
vonja maga után.

A garancia az alábbiakra érvényes:


• öntöttvas elemek;
• a füstharang füstelzáró szerkezetének és a hamutér levegőszabályzójának mozgó alkatrészei;
• a rács és a kandalló szigetelése, a betét megvásárlásától számított 1 évig.

A garancia az alábbiakra nem érvényes:


• vermikulit bélés;
• kerámia bélés;
• tűzálló kerámiaüveg (800°C-ig ellenáll a hőnek);
• a kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodások, különös tekintettel a
tüzelőanyagra és a gyújtósra vonatkozó előírásokra;
• a forgalmazótól a vásárlóhoz történő szállítás alatt keletkező mindennemű meghibásodás;
• a kandallóbetét telepítése, beépítése és beüzemelése közben keletkező mindennemű meghibásodás;
• a kandallóbetét hő túlterheléséből (a kandallóbetétnek a kezelési útmutatóban foglaltakkal nem
egyező módon történő használatából) eredő meghibásodások;
A garanciaidő meghosszabbításra kerül a reklamáció bejelentésének a napjától számított időszakra
addig a napig, amikor a vásárlót kiértesítik a javítás elvégzéséről. Ez az idő bejegyzésre kerül a
garancialevélbe.
A helytelen kezelésből, tárolásból, nem megfelelő karbantartásból, nem az útmutatóban meghatározott feltételek szerinti kezelésből és üzemeltetésből valamint egyéb, nem a gyártó hibájából,
létrejött mindenféle meghibásodás a garancia elvesztésével jár, ha a sérülés a kandallóbetét minőségi
változását eredményezte.

FIGYELEM:

TILOS szenet használni tüzelőanyagként minden általunk gyártott kandallóbetétben.
Ha szénnel tüzel, elveszti a garanciát a kandallóbetétre.

A garancia keretében benyújtott reklamáció leadásakor az ügyfél minden esetben köteles aláírni egy nyilatkozatot, hogy sem szénnel sem más nem megengedett tüzelőanyaggal nem tüzelt az általunk gyártott kandallóbetétben. Ha felmerül a gyanúja a fenti tüzelőanyagok használatának, a kandallóbetétet nem engedélyezett anyagok
jelenlétére vonatkozó szakértői vizsgálatnak vetik alá. Abban az esetben, ha a vizsgálat kimutatja a
tilos tüzelőanyagok használatát, a vevő minden garanciális jogát elveszti és köteles megtéríteni a reklamációval járó összes költséget (a szakértői vizsgálat költségeit is).
Ezen garancialevél szolgál alapul a vevő számára az ingyenes garanciális javítások elvégzésére.
A garancialevél dátum, bélyegző és aláírások nélkül valamint jogosulatlan személy által végzett
módosításokkal érvényét veszti.